Milí seniori,

Zaregistrujte sa a urobte si jednoduchý test pre zistenie úrovne svojich digitálnych zručností

Cieľové skupiny

Verejná správa

Osoby zapojené do projektu Zlepšovanie digitálnych zručností pre VEREJNÚ SPRÁVU

Seniori

Osoby zapojené do projektu Zlepšovanie digitálnych zručností SENIOROV

Voľne dostupné

Všeobecné obsahy s neobmedzeným prístupom. Vhodné pre študentov a záujemcov o digitálne vzdelávaie.

Registrovaných používateľov

Obsahov kurzov

Školení

Školiacich miest

Kurzy pre SENIOROV

[S2] Základy práce s digitálnym zariadením - pre tablety s možnosťou tablet bezplatne získať

Dostupný len pre samoštúdium (e-learning), pre účasť na školení a získanie tabletu kontaktujte digitalniseniori.gov.sk

[S4] Počítačová gramotnosť - počítač a smartfón

Dostupný len pre samoštúdium (e-learning), pre účasť na školení kontaktujte digitalniseniori.gov.sk

[S5] Informačná bezpečnosť

Dostupný len pre samoštúdium (e-learning), pre účasť na školení kontaktujte digitalniseniori.gov.sk

[S6] Konzultácie s možnosťou prípravy na certifikáciu medzinárodného štandardu IT

Pripravujeme

[S7] Akreditovaná skúška s možnosťou získať medzinárodný certifikát IT Digitálny občan

Pripravujeme

Vstup na vzdelávaciu platformu pre pokročilých

Mám meno a heslo a chcem vstúpiť

Som tu prvý krát, chcem sa zaregistrovať

Kurzy VOĽNE DOSTUPNÉ pre SAMOSTATNÉ VZDELÁVANIE

[IT1] Základy práce s počítačom

Hlavné časti kurzu: Počítače a zariadenia. Pracovná plocha, ikony, nastavenia. Výstupy. Správa súborov. Siete. Bezpečnosť a ochrana zdravia.

Vstúpiť ako Hosť

[IT2] Spracovanie textu

Hlavné časti kurzu: Používanie aplikácie. Tvorba dokumentu. Formátovanie. Objekty. Hromadná korešpondencia. Príprava výstupov.

Vstúpiť ako Hosť

[IT3] Tabuľkový kalkulátor

Hlavné časti kurzu: Používanie aplikácie. Bunky. Práca s pracovnými hárkami. Vzorce a funkcie. Formátovanie. Grafy. Príprava výstupov.

Vstúpiť ako Hosť

[IT4] Prezentácie

Hlavné časti kurzu: Používanie aplikácie. Vytváranie prezentácie. Text. Grafy. Grafické objekty. Príprava výstupov.

Vstúpiť ako Hosť

[IT5] Základy práce online

Hlavné časti kurzu: Pojmy z oblasti prezerania webu. Prezeranie webových stránok. Informácie z webových stránok. Základné pojmy z komunikácie. Používanie. elektronickej pošty (e-mailu).

Vstúpiť ako Hosť

Plánované termíny


Kalendár plánovaných školení

TermínMiestoOrganizáciaNázov školenia